Kolding Sygehus

Ombygning til nyt akutsygehus

I denne fagentreprise ombyggedes Kolding Sygehus blok 4 i forbindelse med, at sygehuset blev ombygget til det nye store akutsygehus

Blok 4 rummer efter ombygningen det nye prøvetagnings- og dialyseområde. Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk byggeplads, skærmvægge og midlertidige indgange, miljøafskærmning, tætning, sluser og tilhørende undertryksventilation med filtrering, miljøsanering vedr. lette vægge/vægflader/fuger m.m.

Desuden nedbrydningsarbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Ydermere omfattede arbejdet levering og montering af lette vægge, døre og vinduer, lofter samt fast inventar og skabe.

Firma Kolding Sygehus
Opførelsesår 2015 - ca. ultimo 2016
Entrepriseform Fagentreprise
Entreprisesum (eksl. moms) 6.000.000
Bruttoareal (m2) 2214
Bygherre Region Syddanmark
Rådgiver/ingeniør NIRAS
Arkitekt Creo
Totalentreprenør
Ring til os
Skriv til os
Søg job