Leverandør

Egil Rasmussen Horsens har følgende ønsker og behov i forhold til vores samhandel.

Samhandel med leverandører – fakturering og betalingsbetingelser

Kære leverandør og samarbejdspartner

Egil Rasmussen Horsens har følgende ønsker og behov i forhold til vores samhandel:

  • Vi har indført automatisk fakturascanning i vores økonomisystem, og det virker kun, hvis I mailer fakturaerne som pdf-fil til faktura@er-horsens.dk med én fil pr. faktura.
  • Vi betaler alle fakturaer rettidigt (ellers er det en fejl) efter vores månedsafslutning, og vi vil gerne nøjes med at lave én betaling pr. leverandør pr. måned. Vi ønsker derfor løbende måned +25 eller 30 dage som betalingsbetingelse. Er der aftalt specifikke betingelser på en specifik byggesag, er det den specifikke aftale, som er gældende for den pågældende byggesag.
  • Vi vil gerne have et kontoudtog med alle poster fra måneden før pr. e-mail efter hver månedsafslutning (hvis der er åbne fakturaer). Så laver vi den rettidige betaling af månedes fakturaer klar, så snart vi har afstemt vores saldo hos Jer. I bedes bruge regnskab@er-horsens.dk til kontoudtog og øvrige henvendelser til os om Jeres fakturaer og andre regnskabsmæssige spørgsmål.
  • Vi laver månedsafslutning hver måned efter ca. 5 hverdage. For at vi kan nå at få alle fakturaer igennem vores godkendelsesprocedure, har vi derfor brug for
    • at I fakturerer alle leveringer til os umiddelbart efter levering (max. 2 hverdage)
    • at I sender os kontoudtog hurtigst muligt, når I er færdige med at fakturere måneden og helst indenfor 5 hverdage
    • at alle fakturaer er påført korrekt entreprisenr. og fulde navn på ordregiver, da vi ellers ikke har mulighed for at godkende. Fakturaer uden entreprisenr. sendes derfor retur til kreditering og omfakturering.

Vi håber, I har forståelse for vores ønsker og behov. Ring eller mail blot, hvis I har spørgsmål hertil.

Kontakt

Stine Bro, Regnskabsafdelingen
M: 30851193 / T: 75921788
Mail: cb@egil-rasmussen.dk

Melissa Bundgaard – Bogholder
M: 30851189 / T: 75921788
Mail: mb@egil-rasmussen.dk

Ring til os
Skriv til os
Søg job