author

Døre og vinduer i Horsens - Tømrer som tilbyder renovering i Horsens og omegn

Egil Rasmussen A/S har stået som totalentreprenør ved opførelsen af en ny lagerhal med tilhørende kontortilbygning, samt renovering af eksisterende administrationsbygning og etablering af parkeringspladser, og nye skydeporte med hegn omkring matriklen

Den nyopførte hal er 170 m2 og 8 m høj, og den er opført som uopvarmet lagerhal. Taget er med ståltrapez med isolering og tagpap med 2 store ovenlys og væggene er beklædt med sinusplader. Desuden er der monteret 2 hurtigtkørende rulleporte i gavlene.

Tilbygningen på 250 m2 er opført i 2 plan, som skal huse et åbent kontormiljø med plads til 15 arbejdspladser samt toiletter og stillerum på begge plan. Bygningen er med betonelementer med søstensfacade som på eksisterende bygning. Loft med Rockfon, tæpper på gulve.

Der er opført et cykeloverdæk med plads til 9 cykler ifm. med tilbygningen. Oven på overdækket er der lavet en terrasse med glasværn, som kan tilgås fra 1. sal. Terrassen fungerer desuden som flugtvej.

Den eksisterende administration har gennemgået en totalrenovering/ombygning i tråd med tilbygningen, så også denne del fremstår som nyt. Vindfanget blev ved denne lejlighed flyttet/fornyet. Indretningen er ændret til et stort åbent kontormiljø med to møderum og stillerum i glas. Ydermere er der monteret nyt the-køkken, og også toilettet har gennemgået en renovering. På 1. sal er der etableret nyt konferencerum i glas samt renoveret to mødelokaler. Kantinen er blevet dobbelt så stor, og her er monteret et nyt Invita køkken.

Ventilationsanlægget, CTS til styring af varme/køl er fornyet.

Tømrer til ombygninger

I hovedentreprise har Egil Rasmussen udført ombygningen af eksisterende boligejendom i 3 etager til SFO

Opgaven omfatter primært indvendige arbejder:
Toiletter på alle etager, samt handicapforhold til kørestolsbrugere i stueplan; indvendig stålafstivning af bygningen; understøbning af bygning og sænkning af kældergulv, for ombygning til omklædningsrum og teknik; stueetagen omdannet til køkken/alrum; 1. sal omdannet til motorik- og puderum, SFO-kontor og “time-out” rum; 2. sal omdannet til Miniværksted og to konstruktionsrum; loftrum inddraget og omdannet til to dramalokaler samt et læse-/afslapningslokale; etablering af ny trappe til kælder via indvendig trappeopgang; tre stk. nye køkkener.

Der er desuden udført følgende udvendige arbejder:
Stålflugtvejstrapper og altaner; etablering af flugtvej via trappetårn til nabobygning; etablering af ny kælderhals; støttemure i terræn; belægningsarbejde.

Involverede fag:
tømrer, murer, VVS, ventilation, EL, blik, jord, beton, kloak, nedbryder, tag, stål, maler, anlæg, elevator.

Tømrer i Horsens, Hedensted og Skanderborg

Entreprisen vedrørende Middelfart Fjernvarmes nye domicil på Skærgårdsvej 2, 5500 Middelfart, omfatter opførelsen af en administrationsbygning, lagerbygninger og udearealer

Administrationsbygningen er udført som en traditionel hovedentreprise.
Den består af stueplan med foyer, kontorlokaler, toiletter, teknikrum og administrationsområde, fordelt på 310 m2. Derudover er der en 1 sal. bestående af kantine, konferencerum, køkken, toiletter samt trappegang, fordelt på 140 m2.

Lagerbygninger er udført som en totalentreprise, hvor Egil Rasmussen har forestået projekteringen ud fra projektmaterialets beskrevne forudsætninger, geometrier og funktionskrav. Bygningerne består af 3 stk. sammenhængende halbygninger på 650 m2, indrettet med omklædnings- og toiletfaciliteter. De er udført i bærende stålrammer med ensidig taghældning.

Udenomsarealerne består primært af flisebelægning og græsarealer, omringet af hegn.

Involverede fag: tømrer, murer, VVS, ventilation, EL, blik, jord, beton, kloak, tag, stål, maler, anlæg.

Større ombygning og renovering nær Horsens

I denne fagentreprise ombyggedes Kolding Sygehus blok 4 i forbindelse med, at sygehuset blev ombygget til det nye store akutsygehus

Blok 4 rummer efter ombygningen det nye prøvetagnings- og dialyseområde. Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk byggeplads, skærmvægge og midlertidige indgange, miljøafskærmning, tætning, sluser og tilhørende undertryksventilation med filtrering, miljøsanering vedr. lette vægge/vægflader/fuger m.m.

Desuden nedbrydningsarbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Ydermere omfattede arbejdet levering og montering af lette vægge, døre og vinduer, lofter samt fast inventar og skabe.

Ring til os
Skriv til os
Søg job